Information om underretningspligt

Hvad er underretningspligt og hvad sker der, hvis der laves en underretning til kommunen?

Hvad er underretningspligt

Børn og unge har brug for en god og tryg opvækst. Derfor har alle, der arbejder med børn, en særlig pligt til at opfange signaler på, at der kan være tale om omsorgssvigt - og til at tage ansvar og handle i situationer, der gør os bekymrede.

Underretningspligt: Alle borgere har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til vanrøgt, alvorlig misrøgt eller nedværdigende behandling af et barn. Det står i serviceloven, kapitel 27, § 153 og § 154. Som offentlig ansat, der arbejder med børn og unge, har vi dermed en særlig pligt til at være opmærksom på, hvordan børn og unge trives, og vi har hermed også pligt til at kontakte den relevante myndighed (Børne og Familierådgivningen), når og hvis vi har en formodning om, at et barn har behov for særlig støtte.

Den skærpede underretningspligt fremgår af servicelovens § 153:

Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under arbejdet får kendskab til eller grund til at antage,

  1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11,

  2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller

  3. at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb

Hvis du står i en situation og er i tvivl om, hvorvidt du bør lave en underretning eller ej, så kan du altid kontakt Børne og Familierådgivningen i din kommune. Du er også velkommen til at kontakte UngMod 24-7 og vende det med en ungerådgiver.

 

Hvad sker der, hvis der laves en underretning?

Det er vigtigt at fortælle, at hvis der bliver lavet en underretning på dig, så sker det altid i forsøget på at finde den bedste hjælp til dig og din familie.

Det er forskelligt hvilken form for hjælp, som kommunen efterfølgende tilbyder. Når kommunen modtager en underretning, bliver du og din familie indkaldt til en samtale med en socialrådgiver i Børne og Familierådgivningen. Det er forskelligt om du bliver indkaldt alene eller sammen med dine forældre. Socialrådgiveren vil så sammen med dig og dine forældre vurdere, om der er behov for mere hjælp. 

Hjælp kan fx være, hvad du som ung har brug for. Det kan også være, at du skal til samtaler sammen med dine forældre - det kaldes familiebehandling, eller det kan være, at der er mere fokus på samtaler med dine forældre, så de får den hjælp de har brug for til at kunne støtte dig i den hverdag.

Ungerådgiveren i UngMod 24-7 vil altid informere dig om det, hvis der skal sendes en underretning som vedrører bekymring for din sundhed og trivsel.

Hvis du som ung har spørgsmål vedrørende underretningspligt, så kan du altid henvende dig anonymt til UngMod 24-7

Kontaktinfo

UngMod 24-7
Smedegade 13, 1.th.
7400 Herning
Tlf.: 51836598  
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail