Misbrug - alkohol og stoffer

Har du eller dine forældre et misbrug af alkohol eller stoffer? Se her på siden, hvor du kan få hjælp og svar.

Problemer med misbrug kan være mange ting, men det er typisk alkohol- og stofmisbrug, eller afhængighed af spil - også kaldet ludomani.

Nogle unge kan have svært ved at styre, hvor meget og hvor tit de drikker alkohol, og de kan risikere at udvikle en afhængighed af alkohol, der gør, at de er nødt til at drikke hver dag for ikke at få abstinenser. Man kan blive afhængig af alkohol, hvis man drikker det for tit og i store mængder.

Hvis du eller en du kender drikker for meget - så er det vigtigt at søge hjælp. Hjælp kan være at snakke med en voksen du kender, en lærer, en forældre, en ven af familien, eller en anden som du føler, at du kan snakke med. Du kan også henvende dig til en professionel rådgivning. Se mere i boksen "Her kan du få hjælp".

Behandling

Der er flere muligheder for at blive behandlet for alkoholisme. Det kan fx foregå ambulant, hvilket betyder, at du kan blive behandlet uden at blive indlagt.

Behandlingen er gratis, og den kræver ikke henvisning fra en læge. Behandlingen vil typisk omhandle råd og vejledning samt eventuelt samtalebehandling. Antabus vil ofte også være en del af tilbuddet.

En behandling kan i visse tilfælde også foregå på en døgninstitution. Her består behandlingstilbuddet ofte af samtalebehandling i gruppe og social genoptræning ved at deltage i institutionens aktiviteter i samarbejde med medarbejderne.


Nogle unge har eksperimenteret med at tage forskellige former for stoffer. Det kan dreje sig om misbrug af heroin, hash, sove- og nervemedicin og andre former for euforiserende stoffer.

Nogle unge har måske prøvet hash eller andre stoffer en enkelt eller nogle få gange, mens andre har oparbejdet et større forbrug. Når man tager stoffer er der, som ved indtagelsen af alkohol, stor risiko for, at man bliver afhængig og dermed får det dårligt, hvis man ikke har mulighed for at få fat i stoffer.

Hvis du eller en du kender ryger for meget hash eller bruger andre former for euforiserende stoffer - så er det vigtigt at søge hjælp! Måske kan du og din ven snakke med en voksen som du/I kender om det. Hvis det er for svært, kan du/I kontakte en professionel rådgivning, som vil kunne hjælpe dig/Jer med at finde ud af, hvad der vil være bedst at gøre.

Læs mere om, hvor du kan få hjælp i boksen "Her kan du få hjælp".


Ludomani eller spillelidenskab er en sygelig afhængighed af spil.

Ønsker du personlig rådgivning, kan du henvende dig til din læge, eller anonymt kontakte kommunens eller regionens misbrugskonsulent, Ringgårdens rådgivere eller DCAA's rådgivere.

Behandling af ludomani Ludomaner, der spiller for penge, kan blive behandlet på Center for ludomani. Behandlingen er gratis.

Der er varierede behandlingstilbud - ambulante behandlingsforløb, korte behandlingskurser og ambulante dagbehandlingskurser. Der kræves ikke henvisning fra hverken læge eller kommune for at komme i behandling.

Du kan henvende sig direkte til centeret og aftale tid til en samtale, hvor det afklares, hvilket behandlingstilbud, der er relevant for dig.


Mange tusinde børn lever med forældre, der drikker for meget. Det kan være rigtig hårdt, men der er hjælp at hente.

Måske synes du, at det er flovt. Måske bliver du bange og utryg. Eller du prøver at hjælpe ved at være "den voksne" i familien. Uanset hvordan det føles for dig, når din mor eller far drikker for meget, så er du ikke alene om at have den følelse.

50.000 børn i Danmark har nemlig forældre, der er alkoholikere. Og cirka 200.000 børn har forældre, der drikker så meget, at det kan være et problem for børnene.

Fortæl det til en voksen

Hvis du gerne vil have hjælp, er det en god idé at tage fat i en voksen, som du stoler på. Det kan fx være en skolelærer, en nabo eller en i familien.

Den voksne kan hjælpe dig med at tale med dine forældre eller med at få en snak med en socialrådgiver fra kommunen. Måske skal din mor eller far have hjælp til at holde op med at drikke, så det er vigtigt, at andre end dig forstår, at der er et problem.

Hvor kan du få hjælp?

Rigtig mange børn lever et liv med forældre, der drikker for meget, kommer fulde hjem, glemmer aftaler og ikke er til at regne med.

Heldigvis er der også rigtig mange steder, hvor du kan få hjælp og rådgivning, hvis du er en af de mange, der har sådan nogle oplevelser.

Misbrugscenter Herning har en ungegruppe, som henvender sig til unge, der lever eller har levet i familier med alkoholmisbrug. Typisk er målgruppen unge fra 16 til 22 år, men der foretages en konkret vurdering omkring den enkelte gruppedeltager.

Gruppemøderne vil dels være et frirum, hvor der kan tales om det at leve i en alkoholmisbrugende familie - dels et sted, hvor man arbejder med temaer, som har udgangspunkt i dine problemer.


Dekorativt foto

Alkoholmisbrug

Kontaktinfo

UngMod 24-7
Markedspladsen 4, 3 sal.
7400 Herning
Tlf.: 51836598  
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail