Til forældre

Er du forældre til en ung, som har brug for hjælp fra UngMod 24-7?

UngMod 24-7 er et anonymt tilbud til unge mellem 12 - 25 år, som kan henvende sig med forskellige problemstillinger, de har brug for at snakke med en ungerådgiver om.

Vi foretager ingen registrering på CPR nr. Vi har ingen midler til bevillinger og træffer ingen afgørelser.

Som ungerådgivere lytter vi og spørger ind til de unges oplevede problemstilling. Vi kan give råd og vejledning i forhold til den situation den unge er i. Rådgivningen kan f.eks. bestå i at give den unge forskellige redskaber, til at ændre på situationen de er i, få fortalt hvordan de har det, hvad de gerne vil have anderledes osv. Vi kan også guide de unge rundt i systemet. Vi tilbyder også de unge rådgivning om prævention og de unge kan blive testet og behandlet for sexsygdomme.

Hvis du/I som forældre har en ung, som I mener, kunne have behov for at snakke med en ungerådgiver, er I meget velkomne til at kontakte os. Men det er vigtigt at den unge selv er interesseret i at tale med UngMod 24-7.

Som forældre kan du ikke blive orienteret om, hvad vi taler med den unge om, da alle unge har ret til anonym rådgivning og vejledning. Vi har tavshedspligt i forhold til de oplysninger vi får fra den unge.

Som ungerådgiver indenfor det offentlige, har vi en skærpet underretningspligt i forhold til de unge under 18år jf. Servicelovens § 152.

Det betyder at kommer der oplysninger frem, som vi vurderer, har en sådan karakter, at det giver alvorlig bekymringer for den unges sikkerhed, udvikling og trivsel, er ungerådgiveren forpligtiget til at underrette børne- og familieafdelingen.

Kontakt UngMod 24-7.

Kontaktinfo

UngMod 24-7
Markedspladsen 4, 3 sal.
7400 Herning
Tlf.: 51836598  
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail