Hvad kan I finde på at spørge om?

Vi vil typisk spørge ind til dit problem, hvor længe det har stået på, hvordan det har udviklet sig og hvor meget det fylder i din hverdag. Vi vil spørge til dit netværk, det vil sige om du har familie og venner omkring dig, som kan hjælpe dig. Ligesom vi vil spørge dig, om du ønsker at få det bedre og dermed også vil arbejde med dig selv for at opnå en bedring.