Kender du en ung, som har brug for hjælp?

Hvis du som professionel eller forælder har kontakt til en ung, som har brug for hjælp, så er du velkommen til at kontakte en ungerådgiver for råd og vejledning. Og det er selvfølgelig muligt at vende en anonym ung med en ungerådgiver.

Luk alle
Åben alle

Til vores samarbejdspartnere

Arbejder du professionelt med unge og har du en ung som efter din vurdering kunne have gavn af at tale med UngMod? Så kan du opfordre den unge til selv at kontakte os, eller du kan kontakte os, hvis den unge ønsker det.

Hos UngMod kan den unge få samtaler og støtte, der tager udgangspunkt i egen situation og oplevede problemstillinger.
Vi kan mødes alene med den unge, men det er også okay, hvis den unge ønsker, at du er med i starten.

Unge der har behov for anden hjælp end det UngMod kan tilbyde, kan få hjælp til at opnå kontakt hertil. I forhold til unge der har brug for at blive "guidet" rundt i kommunens tilbud, følger ungerådgiverne op på de unge, ved fx at sende en sms mv.

Vi er altid klar til at tage ud og holde et oplæg om UngMod - både for unge og for personale, så kontakt os gerne.

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du er i tvivl om, om en ung kunne have gavn af kontakt med en af vores ungerådgivere.

Til forældre

UngMod er et anonymt tilbud til unge mellem 12 - 22 år, som kan henvende sig med forskellige problemstillinger, de har brug for at snakke med en ungerådgiver om.

Vi foretager ingen registrering på CPR nr. Vi har ingen midler til bevillinger og træffer ingen afgørelser.

Som ungerådgivere lytter vi og spørger ind til de unges oplevede problemstilling. Vi kan give råd og vejledning i forhold til den situation den unge er i. Rådgivningen kan f.eks. bestå i at give den unge forskellige redskaber, til at ændre på situationen de er i, få fortalt hvordan de har det, hvad de gerne vil have anderledes osv. Vi kan også guide de unge rundt i systemet. Vi tilbyder også de unge rådgivning om prævention og de unge kan blive testet og behandlet for sexsygdomme.

Hvis du/I som forældre har en ung, som I mener, kunne have behov for at snakke med en ungerådgiver, er I meget velkomne til at kontakte os. Men det er vigtigt at den unge selv er interesseret i at tale med UngMod.

Som forældre kan du ikke blive orienteret om, hvad vi taler med den unge om, da alle unge har ret til anonym rådgivning og vejledning. Vi har tavshedspligt i forhold til de oplysninger vi får fra den unge.

Som ungerådgiver indenfor det offentlige, har vi en skærpet underretningspligt i forhold til de unge under 18år jf. Servicelovens § 152.

Det betyder at kommer der oplysninger frem, som vi vurderer, har en sådan karakter, at det giver alvorlig bekymringer for den unges sikkerhed, udvikling og trivsel, er ungerådgiveren forpligtiget til at underrette børne- og familieafdelingen.

Information om underretningspligt

Hvis du har bekymringer for et barn eller en ung, kan sende en underretning til Center for Børn og Forebyggelse.

Læs mere om pligten til at underrette.

Kontaktinfo

UngMod
Markedspladsen 4, 3 sal.
7400 Herning

Tlf.: 51836598
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.